בשעה טובה יצאה לאור

הגדה של פסח "אפיקי מים"

ההגדה מחולקת לשני כרכים המכילים חמישה מדורים: ביאור קצר על סדר ההגדה, מדור עיונים, שאלות ותשובות על סדר ההגדה, אמרות קודש מגדולי החסידות, חלק ההלכה הכולל את הלכות ליל הסדר במלואם, וקונטרס שיעורי המידות.

ניתן להשיג את ההגדה גם במהדורה המכילה את חלק ההגדה והביאור הקצר בכריכה רכה.