טבלת הסקריפטים לתוכנת 'תג'

עד כה נוספו לטבלה

סקריפטים
0

תודות מיוחדות לכל העוזרים והמסייעים בעריכת ומילוי הטבלה, ובראשם ר' דוד דבאח, ר' יצחק רוזנבלום ור' ישורון קובי היקרים!

אם נתקלתם במידע שגוי, קישור שבור או לא נכון, וכן אם ידוע לכם על סקריפט נוסף שלא מופיע בטבלה, לטובת הכלל – שתפו אותנו במידע באמצעות הלשונית שבתחתית הדף.

#שםתיאורקטגוריהיוצרמחיר
המקושרות – קישור טקסטיםקישור שני מסמכי וורד על ידי שתילת קישורים מקבילים בשניהםחגי פאהן450 ש"ח
מחשבון טורים ומידותסיוע בחישוב מידות הטורים לתוכנת תג, ובנוסף ממיר מידות לס"מ, אינצ'ים ונקודות (Pt), , אלחנן אריאל0 ש"ח
ניקוד המתחילהעתקת ניקוד מקובץ אחד והדבקתו בכל הציטוטים שבקובץ השניחגי פאהן450 ש"ח
רב נקד – תוכנה לניקודתוכנה חזקה לניקוד קבצי 'טקסט' 'וורד' ו'אינדזיין'חגי פאהן0 ש"ח
A-AddPages – מספור עמודיםמאפשר הוספה או הפחתה של מספרי העמודים בכל סוגי הפרוייקטים (רגיל, הערות, רב טקסט), , AYG0 ש"ח
A-Maf – יצירת תוכן עניינים (משודרג)יצירת תוכן עניינים למסמך 'תג' באופן אוטומטי', גירסה משודרגתAYG0 ש"ח
A-Maf2 – עדכון תוכן ענייניםעדכון מספרי העמודים בתוכן העניינים באופן אוטומטיAYG0 ש"ח
AddBox – הוסף מסגרתהוספת, הסרת, שכפול וקביעת הזרימה של מסגרות בפרוייקט 'רב טקסט', תוכנת תג0 ש"ח
AddOn – מארגן סקריפטיםסקריפט נפלא לארגון הסקריפטים שלכם בדיאלוג מסודררב טקסט0 ש"ח
AdonHkol – אדון הכלמאפשר מיקום של שורה מעל שורה בצורה נוחה (כדוגמת 'אדון הכל' בסידורי עדות המזרח), דניאל וייסמאן100 ש"ח
ApplyAtt – החל קודהחלת קוד מסויים (או מספר קודים) על הטקסט שממנו והלאהתוכנת תג0 ש"ח
Attr – תכונותשינוי תכונות טקסט באמצעות דיאלוג מסודר, ו'מברשת עיצוב' להעתקת עיצוב מטקסט לטקסטיצחק רוזנבלום220 ש"ח
AutoScripts – מריץ סקריפטיםהפעלת רצף סקריפטים בזה אחר זה, כפי הגדרת המשתמשדוד דבאח0 ש"ח
Barot – חיבור 2 קבצי הערות לטקסט אחד (1)חיבור מספר קבצי הערות שנכתבו לטקסט ראשי אחד, לקובץ אחד, דניאל וייסמאן200 ש"ח
BatelHalon – בטל חלוןדאבל-קליק פלאג-אין, המאפשר ביטול/ איחזור פקודת 'חלון' בפיסקה מסויימת, , תוכנת תג0 ש"ח
Berech – ברך (לרב טקסט)יצירת 'ברך' בצורה אוטומטית (לפרוייקט 'רב טקסט'), עם אופציה ליצירת 'סטים' ו'קבוצות' של 'ברכיים', קובי ישורון0 ש"ח
BlueLine – בלו לייןכלי עזר לבדיקת מיקום של טקסט ולמדידת מרחק בין שני אלמנטים בדף התצוגה, , דוד דבאח0 ש"ח
C – זוג קודים (פשוט)מאפשר הכנסת צמד קודים לפני ואחרי הטקסט שבבחירה (גירסה חינמית)יצחק רוזנבלום0 ש"ח
C2T – ממיר קודים לטקסטממיר את כל סימני הקודים בתג, לטקסט 'חי'יצחק רוזנבלום0 ש"ח
Case – המרת גודל טקסט באנגלית (משודרג)המרת אותיות רישיות (כתב גדול) לכתב קטן או להיפך, במסמכים הכתובים באנגלית, דוד דבאח0 ש"ח
CC – זוג קודיםמאפשר הכנסת צמדי קודים בקלות ובמהירות לפני ואחרי הטקסט שבבחירה (סוגריים, טקסט מודגש וכדו'), יצחק רוזנבלום120 ש"ח
Ch_Kot – הכנסת סימוני כותרת (משודרג)דיאלוג מסודר לשתילת כל סימוני הכותרות (המצויים) במסמך, דוד דבאח0 ש"ח
CH – הכנסת סימוני כותרתדיאלוג מסודר לשתילת כל סימוני הכותרות (המצויים) במסמך, יצחק רוזנבלום0 ש"ח
Chaber – חיבור 2 קבצי הערות לטקסט אחד (2)חיבור מספר קבצי הערות שנכתבו לשני טקסטים ראשיים (או יותר), לקובץ אחד, דניאל וייסמאן200 ש"ח
CheckEnd – הערות רצותשתילת פקודת 'אנטר' בסופי הערות רצות, כאשר הערה הסתיימה בדיוק בסוף עמוד, , קובי ישורון0 ש"ח
ChkTurim – בדיקת טוריםדיווח על עמודים בהם מספר השורות אינו זוגי, ומספר השורות שיש בהם, בעימוד רגיל/ עם הערותקובי ישורון0 ש"ח
ChkTurimRT – בדיקת טורים לרב טקסטדיווח על עמודים בהם מספר השורות אינו זוגי, ומספר השורות שיש בהם, בפרוייקט רב טקסט, קובי ישורון0 ש"ח
ChToFile – הדפסה לפי פרקהדפסה ל PDF, באופן שכל פרק מודפס לקובץ נפרד, רב טקסט0 ש"ח
Clip – העתק הדבקהעתקה מ'תג' ל'חלונות', והדבקה מ'חלונות' ל'תג' עם כל אפשרויות שבדיאלוג 'ייבוא'יצחק רוזנבלום220 ש"ח
CN – השוואת קישוריםדו"ח מצב הקישורים בשני קבצים מקושרים, כולל אפשרות לתיקון הקישורים בקובץ השניתוכנת תג0 ש"ח
CN-DMD – השוואת קישורים (משודרג)דו"ח מצב הקישורים בשני קבצים מקושרים, כולל אפשרות לתיקון הקישורים בקובץ השני, עם תוספות חשובותדוד דבאח0 ש"ח
Code_2 – הקלד קוד (משודרג)דיאלוג המאפשר הקלדת והוספת קודים ישירות לתוך קובץ 'תג', בגירסה המשודרגתדוד דבאח0 ש"ח
Code – הקלד קודדיאלוג המאפשר הקלדת והוספת קודים ישירות לתוך קובץ 'תג'תוכנת תג0 ש"ח
CodeList – רשימת קודיםיצירת רשימה מסודרת של כל הקודים המופיעים במסמך, קובי ישורון0 ש"ח
CodeToPg – החלף קודים בין עמודיםהחלפת קודים מעמוד ימין לעמוד שמאל ולהיפך, בצורה קלה וידידותית, רב טקסט0 ש"ח
CodPrn – הדפסה לפי קודהדפסה של עמודים בהם מופיע קוד מסויים בלבד, רב טקסט0 ש"ח
Comment – הערותסימון מספר שורות בקובץ סקריפט בסימון פסיק נקודה בתחילת שורה, צמרא0 ש"ח
Comp – השוואת קבציםהשוואת שני קבצי 'תג', עם אפשרויות רבות לתיקון או לסימון השינויים בין הקבציםיצחק רוזנבלום220 ש"ח
Compiler – מקמפל סקריפטיםמבצע המרה של קובץ סקריפט ל'שפת המחשב', כדי שלא יוכלו לקרוא אותורב טקסט0 ש"ח
ConnectNotes – חבר הערותחיבור קובץ ראשי וקובץ הערות שיוצאו מ'תג', לקובץ 'וורד' אחדצורת הדף0 ש"ח
Copy_Find – חפש טקסט שבבחירהחפש את המופע הבא של הטקסט שבבחירהאהרן20 ש"ח
Count – ספירת סימניםספירת המופעים של הטקסט שבבחירה, ובנוסף ספירת מילים או שורות שבמסמך/ בטקסט שבבחירהקובי ישורון0 ש"ח
CR – הפניית קישוריםיצירת קישורים דינאמיים בין עמודים או הערות (גם בין מספר קבצים), כאשר כל עדכון בעימוד מעדכן אוטומטית את כל ההפניות שבמסמך, יצחק רוזנבלום220 ש"ח
D_Taam – סרגל טעמיםדיאלוג נרחב המאפשר הכנסת כל סוגי הטעמים לתוך הטקסט בקלות וביעילותרב טקסט0 ש"ח
Dif – ספירת תוויםספירת תווי הדפוס שבקטע הנבחר (בדומה לפקודה 'ספירת תווים' שב'וורד')יצחק רוזנבלום0 ש"ח
Dir – מעדכן מחיצה לפי הקובץ בחזיתמעדכן את מחיצת העבודה של 'תג' לפי הקובץ שבחזיתיצחק רוזנבלום0 ש"ח
Dos2Win – המרת טקסטהמרת טקסט שנכתב בשיטת Ctrl+L לטקסט שנכתב בשיטת Alt+Shift, ולהיפך, תוכנת תג0 ש"ח
DoubleCodePro – מוחק קודים כפוליםאיתור ומחיקת קודים מיותרים (כפולים) במסמך, קובי ישורון0 ש"ח
EditKot – ערוך כותרותמאפשר לערוך את הכותרת של כל עמוד ועמוד בנפרד, מבלי לשבש את הכותרות הקבועות לשאר העמודים, רב טקסט0 ש"ח
FastVu – תצוגה מהירהתצוגה מהירה של העמוד הנוכחי (תצוגת דף)תוכנת תג0 ש"ח
Fastvu2 – תצוגה מהירה של הדףתצוגה מהירה של העמוד הנוכחי (תצוגת דף), גירסה משודרגתאהרן20 ש"ח
FD – מרכוז שמות לקובץ תורנימירכוז פיסקה/ מספר פיסקאות עם כניסה מימין או משמאל, קובי ישורון0 ש"ח
FI – מיזוג קבצי תגמיזוג מספר קבצי 'תג' לקובץ אחד ארוך, לפי סדר שקובע המשתמשקובי ישורון0 ש"ח
fileshandsker – ממזג תיקיות משנההעתקת התוכן שבמספר תיקיות משנה לתוך התיקייה הראשיתנתנאל ר.0 ש"ח
FindFrmt – מצא פורמטאיתור מופע של מסגרת לפי מספר פורמט מסויים, רב טקסט0 ש"ח
Fit – התאמת פיסקההתאמת פיסקה על ידי סידור המרווחים שבין המילים בפיסקה ועל ידי הצרת/ הרחבת האותיות, מטפל גם בבעיית מילה בודדת, תוכנת תג0 ש"ח
FixTaam – מסדר טעמיםמתקן באופן אוטומטי בעיות בסידור הטעמים בטקסט ('יתיב' ו'חולם')דניאל וייסמאן0 ש"ח
Fpage – חפש עמודדפדוף מהיר בין העמודים שבמסמך על ידי הזנת מספר העמוד הרצוי בדיאלוג, , יצחק רוזנבלום0 ש"ח
FTList – רשימת פונטיםיוצר רשימה (מספרית וחזותית) של הפונטים הנמצאים בשימוש במסמך הנוכחיקובי ישורון0 ש"ח
FTM – חפש והתעלם מטעמיםחיפוש טקסט תוך התעלמות מסימני טעמים, קובי ישורון0 ש"ח
GetAsc – טיפול בקרנינגסקריפט לסיוע בטיפול בקרנינגקובי ישורון250 ש"ח
GetColor – קבל צבעקבלת ערכי הצבע המדוייקים (RGB) של הטקסט שבבחירהיצחק רוזנבלום0 ש"ח
Guf – הוספת גוףמאפשר הוספת גוף לפני ואחרי השורה בצורה נוחהאהרן2, קובי ישורון0 ש"ח
Hagdala – הגדלההגדלת והקטנת הטקסט שבבחירה בפרופורציה, באחוזים או נקודותדניאל וייסמאן100 ש"ח
Hagdel – הגדל מספריםהגדלת מספרים שבאיזור הבחירה בשיעור קבוע, למשל +20.תוכנת תג0 ש"ח
Hal – הפעל/ בטל חלוןנטרול/ הפעלת פקודת 'חלון' בפיסקה הנוכחית, בצירוף אזהרה במקרים של שינוי מספר השורותאהרן20 ש"ח
Hashvaa – השוואת קבציםהשוואת שני קבצי תג עם אופציה להתעלם מניקוד וקודיםדניאל וייסמאן100 ש"ח
Hatseg_2 – הצג קטע (משודרג)תצוגה מהירה של הקטע הנבחר בתצוגת 'דף', גירסה משודרגתדוד דבאח0 ש"ח
Hatseg – הצג קטעתצוגה מהירה של הקטע הנבחר בתצוגת 'דף'תוכנת תג0 ש"ח
HfokMisp – הפוך מספרהפיכת הסדר של כל המספרים המופיעים בקובץ/ באיזור הבחירהתוכנת תג0 ש"ח
HideTexts – הסתרת טקסטיםהסתרת כל הטקסטים הפעילים בתוכנה, על מנת לזרז פעולות שונותקובי ישורון0 ש"ח
HsrNkd – הסר ניקודהסרת ניקוד ממסמך שלם/ מטקסט שבבחירה/ מקוד עד קוד, עם הגדרות מתקדמותתוכנת תג0 ש"ח
ImportSty – ייבוא קבצי סגנוןייבוא קבצי הסגנון של כל הקבצים הפתוחים ב'תג', לכל קובץ - הסגנון שלוקובי ישורון0 ש"ח
InsBmp – הכנסת תמונות ברצףשתילת תמונות בתוך מסמך 'תג' באופן אוטומטי על ידי סימוני פרקקובי ישורון0 ש"ח
InsertRemText – טקסט מוסתרהוספת טקסט נסתר למסמך 'תג', תוכנת תג0 ש"ח
KamaAmudim – כמה עמודיםסקריפט חזק המשער בדיוק רב את כמות העמודים הסופית שתהיה בספרקובי ישורון0 ש"ח
LastLine – שורה אחרונהמאתר שורה אחרונה בעמוד שחסרים בה מילים ולכן היא מפוזרת, , יצחק רוזנבלום0 ש"ח
LineBrk – התאמת עמודאיזון שורות בצורה מיטבית יותר מהסקריפט 'התאמת פיסקה'דניאל וייסמאן100 ש"ח
Links – עדכון קישוריםמאפשר הגדרת טקסט אחד ככמה טקסטים, מבלי לתת לו קישורים בעלי ייחוס שונה, , רב טקסט0 ש"ח
LinksCheck – בדיקת קישוריםבדיקת תאימות הקישורים בכל הטקסטים לפי עמודקובי ישורון300 ש"ח
LinkSide – הערת צד ממשיכהשבירת הערות צד ש'נפלו' אל מתחת לטקסט הראשי, והמשכתם בעמוד הבא, רב טקסט0 ש"ח
LK – למ"ד כפופהמסייע רבות בהמרת האות ל' לאות ל' כפופה במקומות הנדרשיםקובי ישורון0 ש"ח
LT – חיפוש שורות מפוזרות/ צפופותחיפוש שורות מפוזרות או צפופות, ממיקום הסמן והלאה, יצחק רוזנבלום0 ש"ח
Maf – צור קובץ מפתחותיצירת תוכן עניינים למסמך 'תג' באופן אוטומטיתוכנת תג0 ש"ח
Maf-crn – צור קובץ מפתחות החדשסקריפט 'צור קובץ מפתחות' של 'תג' עם מספר שדרוגים חשוביםקובי ישורון0 ש"ח
Makaf – ממיר מקף למקף מחברממיר כל מקף שאין רווח מלפניו ומאחריו למקף עליון (מחבר), Azriel0 ש"ח
Makledet – מקלדתכלי עזר נפלא להכנסת סימני ניקוד וטעמים לטקסטדוד דבאח0 ש"ח
MarkUp – החל קוד לפי תכונותהחלת קוד מסויים רק על טקסט בעל תכונות מסויימות, תוכנת תג0 ש"ח
Mechak – מוחק רווחים מיותריםמחיקת כל הרווחים המיותרים שבמסמך באופן אוטומטי, עם אפשרויות מתקדמות, יאיר0 ש"ח
MousPast – הדבק לדף על ידי עכברהדבקת טקסט מתוך מסמך 'תג' פתוח ישירות לקובץ דף (בעל סיומת D), במקום הצבת סמן העכבר, , תוכנת תג0 ש"ח
MovPgBrk – הזז סוף עמודמאפשר הזזת הסימון 'סוף עמוד' למעלה/ למטה, לפי מספר שורות שמזין המשתמשרב טקסט0 ש"ח
Mreplace – רשימת החלפותיצירת רשימת 'חפש-החלף', והחלתה על מספר קבצים בבת אחת, עם אפשרויות פרטניות לכל מסמך. מועיל במיוחד לפרויקטים גדולים!יצחק רוזנבלום250 ש"ח
MtgSrch – חיפוש מתג במילה עם טעמיםחיפוש 'מתג' שנמצא על מילה שיש בה טעמים דווקא, קובי ישורון0 ש"ח
MultiPaste – לוח הדבקותדיאלוג מסודר ומאורגן של כל ההעתקות שביצעתם, כדי שתוכלו להדביקם בקלות במקומות הנצרכיםיצחק רוזנבלום210 ש"ח
Nakdan – נקדן לתגתוסף לניקוד מסמכים ב'תג', עם אפשרויות התייחסות לטקסט בעיצוב מסויים. משמש גם כפותחן לראשי תיבותיצחק רוזנבלום320 ש"ח
Nikud – סרגל ניקודסרגל קטן ובו לחצנים לניקוד מהיר של מסמך 'תג'יצחק רוזנבלום0 ש"ח
NkdTam – מסדר ניקוד וטעמיםמתקן אוטומטית טעויות בסדר הקדמת הטעמים לניקודרב טקסט0 ש"ח
NLink – מספור קישורים בקבצים מרוביםעדכון והחלפת מספרי הערות וקישורים במסמכים מרוביםיצחק רוזנבלום0 ש"ח
NumFoot – מספור הערותמספור הערות וקישורים ב'תג', עם אופציות רבות ומתקדמותתוכנת תג0 ש"ח
P – הדפס דפים שמוריםהדפסת קבצי דף (בעלי סיומת D)תוכנת תג0 ש"ח
PasteBMP – הדבק תמונההדבקת תמונה בפורמט BMP ישירות על דף התצוגהתוכנת תג0 ש"ח
Picit – גלישת טקסט סביב תמונהגלישת טקסט (מרווח לבן) סביב תמונות ב'תג'קובי ישורון150 ש"ח
PictureMsg – הזז מסגרתהזזת מסגרות טקסט בדף התצוגה, מבלי להתחשב כלל בהגדרות ה'גריד' שלהם, קובי ישורון0 ש"ח
Pjust – יישור לכל עמודמפעיל פקודת יישור (Ctrl+J) על כל עמוד בנפרדיצחק רוזנבלום0 ש"ח
PrDisk – דפים שמורים לקובץהדפסת קבצי דף (בעלי סיומת D), לדיסקתוכנת תג0 ש"ח
Print – הגדרת סוג הדפסההגדרת סוג ההדפסה המתאים לפרוייקט הנוכחי, ובהפעלות הבאות ייפתח תמיד דיאלוג ההדפסה המתאים, דוד דבאח, רב טקסט0 ש"ח
PrintAscii – הדפס מפת תוויםיוצר קובץ טקסט חדש ובו כל תווי האסקיי הקיימים בפונט שנבחר, 0 ש"ח
PrintMis – מדפיס עמוד ריק במקום עמוד חסרהדפסת עמודים חסרים במסמך, כעמודים ריקים, רב טקסט0 ש"ח
PS – מדפיס בחירההדפסה מהירה של איזור הבחירה ישירות מתוך המסמך, ללא דיאלוגיצחק רוזנבלום0 ש"ח
Pst – הדבק ומזג עיצובהדבקת טקסט ומיזוג העיצוב בפעולה אחתיצחק רוזנבלום0 ש"ח
PutPg – הכנס מספר עמודשתילת מספר העמוד בראש או בתחתית כל עמודתוכנת תג0 ש"ח
R2 – מחליף רווח רגיל לקשיחהחלפת כל הרווחים שבפיסקה לרווחים קשיחים, וכל מעברי השורה למעברי שורה ידניים, , יאיר0 ש"ח
RavAddPg – מספור עמודים לרב טקסטמאפשר הוספה או הפחתה של מספרי העמודים בפרוייקט 'רב טקסט', לכל הקבצים שבפרוייקט, , רב טקסט0 ש"ח
RealAply – החל קוד ללא דיאלוגקיצור דרך להפעלת הפקודה 'החל' שבסקריפט 'החל קוד', רב טקסט0 ש"ח
ReNameFiles – התאמת שם פנימי לחיצוניהמרת שמו ה'פנימי' של קובץ טקסט ב'תג', לשמו ה'חיצוני'קובי ישורון0 ש"ח
ReOpen – פתח מחדשסגירת המסמך מבלי לשמור שינויים, ופתיחתו מחדשתוכנת תג0 ש"ח
ReOpen – פתח מחדש (משודרג)סגירת המסמך מבלי לשמור שינויים, ופתיחתו מחדש באותו מקוםדוד דבאח0 ש"ח
Reshet – רשתהוספת "רשת" אפורה מקוד עד קוד באופן אוטומטידניאל וייסמאן200 ש"ח
Rev_Azr – מוחק רווחים מיותרים (2)מחיקת כל הרווחים הכפולים שבמסמך באופן אוטומטי, Azriel0 ש"ח
Rev-Kvua – רווח קבועהמרת כל הרווחים הרגילים שבטקסט הנבחר, לרווחים קשיחים, , תוכנת תג0 ש"ח
Revach – רווחיםתוסף לאיתור רווחים חסרים במסמך, תוכנת תג0 ש"ח
Revach – תיקון טעויות אוטומטיסקריפט לתיקון שגיאות וטעויות דפוס נפוצות במסמך 'תג', , קובי ישורון200 ש"ח
RTS – הוספת סקריפטים וקיצוריםסקריפט אדיר, המאפשר הוספת סקריפטים וקיצורי מקשים בצורה קלילה וידידותית למשתמשקובי ישורון0 ש"ח
SaderGuf – סדר גוףאיחוד כל פקודות הגוף שבכל שורה - לפקודת גוף אחתדוד דבאח0 ש"ח
SaderNotes – סדר קישוריםמסדר קישורים סמוכים על פי מספר הייחוס שלהםקובי ישורון0 ש"ח
Samen – סמן סוף עמודביצוע חלוקת מסמך תג לעמודים (עימוד) ממיקום מסויים באמצע הקובץלב ים0 ש"ח
SBPara – חיפוש פיסקאות קצרות/ ארוכותחיפוש פיסקה קצרה או ארוכה על פי מספר מילים שמזין המשתמשיצחק רוזנבלום0 ש"ח
Scale – סרגל תצוגה מתקדםהגדלת והקטנת התצוגה לקבצי דף או טקסט, כולל אפשרות לקיצורי מקשיםיצחק רוזנבלום0 ש"ח
SDM – חיפוש דיבור המתחילאיתור תיבות מקבילות בשני טקסטים, לצורך שתילת קישורים ביניהםקובי ישורון0 ש"ח
Shimushi – קובץ כלים שימושי לעימודתוסף שימושי לתוכנת 'וורד', ובו כמה כלים חשובים להכנת הקובץ לעימודנתנאל ר.0 ש"ח
Side – ביטול כניסה אוטומטי בכותרות צדמאפשר יצירת 'ברך' (היינו: שני טקסטים מקבילים, שאחד מהם גולש מתחת חבירו) גם בעימוד רגיל, על ידי שימוש ב'כותרות צד', יצחק רוזנבלום0 ש"ח
Sin – מתקן ניקוד וטעמים באות שי"ןמטפל בבעיות של סדר שגוי בניקוד ובטעמים של האות שי"ןAzriel0 ש"ח
SK – שומר הקבציםסקריפט חשוב המתריע בעת סגירת 'תג' על שינויים שלא נשמרו בקבצי סגנון (Sty) או סקריפטלב ים0 ש"ח
SofAmud – סוף עמודשתילת 'סוף עמוד' לאחר כל תו, רצף תווים או קוד מסויים המופיעים במסמך, תוכנת תג0 ש"ח
SofPiska – חלון וסוף פיסקהשליטה מלאה ו'טיפול אישי' לכל פיסקה קצרה המופיעה במסמך, תוכנת תג0 ש"ח
Sogar – תיקון טעויות סוגרייםתוסף אדיר לקידוד וטיפול בשגיאות סוגריים בתוך 'תג', ואופציות מתקדמות לפיתרון בעיית הסב"סקובי ישורון200 ש"ח
Space – סרגל רווחיםדיאלוג להכנסת רווח קבוע בס"מ, עם אופציות נוספות, יצחק רוזנבלום0 ש"ח
Sty_Lang – שפת קובץ סגנוןהמרת שפת קובץ הסגנון מאנגלית לעברית ולהיפך, רב טקסט0 ש"ח
SugPiska – סוג פיסקההחלפת רשימת קודים הנמצאים בפיסקה ברשימת קודים אחרת, על פי הקוד שבראש הפיסקהדניאל וייסמאן200 ש"ח
Taam – סרגל טעמיםסרגל רחב של טעמים המאפשר את הכנסתם למסמך בקלותרב טקסט0 ש"ח
Tab – טאביצירת 'כניסה' בכמה וכמה רמות באותה שורה עצמה, בדומה לפעולת 'טאב' ב'וורד', תוכנת תג0 ש"ח
Tag2Win – העתקה מתג לווינדוסהעתקת הטקסט שבבחירה מ'תג' ל'ווינדוס', עם כל האפשרויות של החלונית 'ייצוא'אהרן20 ש"ח
TE – בחירת טקסט מתחילת העמודבחירת הטקסט שמתחילת העמוד (או הקובץ) ועד מקום הסמןיאיר0 ש"ח
Tikun – תיקוןמאפשר ביצוע תיקונים בתג באופן 'חצי אוטומטי', על פי טבלת תיקונים שנתקבלה מהלקוח, קובי ישורון0 ש"ח
Tile – פריסת חלונות אופקיתמאפשר פריסה אופקית של כל החלונות הפתוחים במסמך, זה תחת זהיצחק רוזנבלום0 ש"ח
Time – מדידת זמןסקריפט פשוט למדידת זמן עבודה.קובי ישורון0 ש"ח
TknBdd – תיקון מילה בודדתקיצור דרך לפקודה 'תקן כל מילים בודדות' שבסקריפט 'התאמת פיסקה', , קובי ישורון0 ש"ח
TknMisg – תקן מסגרתהפיכת סדר המסגרות מימין לשמאל ולהיפך, בפרוייקט רב טקסט מעומד, תוכנת תג0 ש"ח
TScale – סרגל תצוגהסרגל קטן עם כפתורי +/- באמצעותם תוכלו לקבוע את גודל הטקסט במסךיצחק רוזנבלום0 ש"ח
Turim – טוריםחלוקת והדפסת מסמך 'תג' באופן מהיר, על ידי עימוד קליל בשני טורים, תוכנת תג0 ש"ח
UpdateBMP – עדכון תמונהעדכון שמות התמונות שבתוך קובץ 'תג' + אופציה למחיקת 'תמונות ריקות'קובי ישורון0 ש"ח
UpdtKrn – מעדכן קרנינגעדכון 'אונליין' של התצוגה על פי השינויים הנערכים בקובץ הקרנינגרב טקסט0 ש"ח
W2T – שתילת קודים בוורדמאקרו אדיר המאפשר קידוד מסמך וורד באופן אוטומטי לפי שינויי העיצוב שבמסמךלייזער0 ש"ח
WordFilesSaver – ממיר פורמט לקבצים מרוביםהמרת פורמט לקבצי וורד מרוביםנתנאל ר.0 ש"ח
YA – יתומים ואלמנותאיתור שורות בודדות בתחילת או בסוף עמוד, דוד דבאח0 ש"ח
Yishur – יישור מבוקרמבצע פקודת יישור (Ctrl+J) לכל עמוד בפני עצמו, ומתריע על עמוד שבו נוספו או הופחתו שורות, ובנוסף מבצע בדיקה ל'שורה אחרונה מפוזרת'קובי ישורון0 ש"ח
Zeyvald – ספירת תווי הגההתוסף לספירת מספר התווים שנוספו/ נמחקו במצב 'עקוב אחר שינויים'נתנאל ר.0 ש"ח
ZugHaShaar – זוג השער (בסיסי)תוסף חזק להוספת עמודים ריקים בתוך המסמך לצורך שתילת 'חוצץ' או שער וכדו', דוד דבאח0 ש"ח
ZugPeret – מיספור עמודים בדילוג 2מיספור קובץ 'תג' בדילוג 2, לדוגמא: 1,3,5 וכו'תוכנת תג0 ש"ח

שמור על קשר!

הצטרף לרשימת התפוצה של קהילת המעמדים בתג,
וקבל עדכונים על סקריפטים, טקסטים, טיפים ומאמרים חדשים!

האתר עוצב על ידי מכון 'עימודים'

תודה על השיתוף!

אנא הקפידו למלאות את השדות הבאים בצורה מדוייקת