Vintage old books on wooden deck table background.

עדכון תוכן עניינים

הסקריפט 'עדכון תוכן עניינים'

אחד הסקריפטים המועילים והשימושיים לתג, הוא ללא ספק הסקריפט 'צור קובץ מפתחות', שמסייע רבות ביצירת 'תוכן עניינים' לספר באופן אוטומטי כמעט לגמרי.

פעמים רבות לאחר שיצרנו את תוכן העניינים, אנו מבצעים מספר תיקונים בספר שמשנים מעט את העימוד, ובעקבות כך מספרי העמוד המופיעים ב'תוכן העניינים' הופכים לעיתים ללא רלוונטיים. בפוסט שלפנינו נלמד כיצד להתגבר על בעיה זו, על ידי עדכון אוטומטי של מספרי העמוד בתוכן העניינים, ובכך לחסוך את הצורך ביצירת תוכן עניינים חדש לאחר כל שינוי בעימוד של הספר.

לפני שמתחילים עלינו לדאוג שיהיה ברשותנו הסקריפט 'עדכון תוכן עניינים' או בשמו המקורי ' A-Maf2.prg'. תוכלו להוריד אותו מכאן ולהעתיקו לספריית 'תג' במחשבכם.

כעת ניגש לביצוע העדכון עצמו:

שלב א' – שתילת 'קישורי הערה' בקובץ המפתחות

1. פותחים את קובץ המפתחות, ושותלים קישור הערה עם ייחוס לפני מספרי העמודים שבקובץ המפתחות. לצורך כך יש להשתמש בייחוס שלא נמצא בשימוש במקום אחר בקובץ, ונהוג להשתמש בייחוס 11 לצורך העניין.

אופן הביצוע פשוט מאד:

1. מחפשים את הקוד המופיע לפני מספר העמוד, או במידה ואין קוד מסויים לפני מספר העמוד מחפשים את סימן המוביל נקודות או מוביל רווח שבדרך כלל נמצא בסמיכות למספר העמוד בתוכן העניינים.

2. בתיבת ה'החלף' מזינים את הטקסט שהזנו בתיבת החיפוש (דהיינו אותו הקוד/ אותו המוביל) + קישור להערה עם ייחוס 11. לשם כך, בעת שנמצאים בתוך תיבת ה'החלף' ניגשים לתפריט 'סימון' ולוחצים על 'קישורים להערות', בדיאלוג שנפתח מזינים מספר ייחוס, רווח ומספר הערה. לשם העניין מספר ההערה יכול להיות כל מספר שתרצו כמו '1' למשל. שימו לב שמספר הייחוס יהיה השמאלי מבין שני המספרים.

3. כעת לחצו על 'החלף הכל', ותוכלו לראות שהתוכנה שתלה קישור הערה ליד כל מספר עמוד בקובץ המפתחות.

שלב ב' – עדכון מספרי הקישורים לפי הקובץ המעודכן

4. כעת פותחים גם את הקובץ של הספר עצמו, ומריצים את הסקריפט 'עדכון תוכן עניינים' בשורת הפקודה של תג.

5. בוחרים את הקבצים המתאימים בשדות 'קובץ הטקסט' ו'קובץ מפתחות', בשדה 'קובץ הטקסט' אמור להופיע שם הקובץ של הספר עצמו, ו'קובץ המפתחות' הוא כמובן שמו של הקובץ תוכן העניינים שלנו.

6. מזינים את הקודים הרצויים על פיהם ייקבעו מספרי העמוד. לדוגמא: אם הקוד לכותרת הראשית של כל פרק הוא קוד 20, מזינים '20' בשדה 'קוד 1'. [במידה ויש כמה קודים שנרצה לעדכן, אפשר להזין את כולם בשדות הבאים].

7. לסמן ב V את התיבה 'יתחיל מריש הקובץ', על מנת למנוע בעיות. [אלא אם כן מעוניינים שהסקריפט יעדכן רק את הקודים שממיקום הסמן והלאה, כמובן].

8. בשדה 'קשר להשוות במפתח' נזין את מספר הייחוס בו השתמשנו בשלב 1 לעיל. במקרה שלנו זה ייחוס '11'.

9. בחמשת השדות הבאים מסמנים V ומזינים את הפרטים לפי הצורך האישי של הפרוייקט הספציפי. [אגב, האופציה של 'עמוד עברי' לא כל כך רלוונטית, כיון שהסקריפט מעדכן כעת רק את מספרי הקישורים ולא את המספרים הפיזיים עצמם, כמו שנראה בהמשך].

10. לוחצים על 'אישור', ו…זהו! תוכן העניינים התעדכן לפי מספרי העמוד החדשים שבקובץ הטקסט.

שלב ג' – השוואת מספרי העמודים למספרי הקישורים

הסקריפט 'מספור הערות'

בהצצה זריזה לקובץ המפתחות נוכל לראות ששום דבר לא השתנה, מספרי העמודים לא השתנו למרבה הצער.., אך אם נעבור למצב 'ראה פקודות' (Ctrl+R) נוכל לראות שקישורי ההערה התעדכנו. כך למשל אם פרק ה' מתחיל בעמוד כ"ה, יופיע בקישור ההערה של אותו פרק המספר 25.

מה שנותר אם כן, זה רק לעדכן את מספרי ההערות לפי מספרי הקישורים. לשם כך נשתמש בסקרפיט נוסף 'החלפת מספרי הערות' המופיע בתפריט 'קובץ' בתוכנה.

11. מפעילים את הסקריפט 'החלפת מספרי הערות', ומסמנים V בתיבה 'מספור עברי' במידה ורוצים מספרי עמוד באותיות ולא במספרים.

12. בוחרים באופציה 'התאם הערות לסימוני קישור', שזה בעצם בדיוק מה שאנחנו צריכים – שמספרי ההערות (דהיינו מספרי העמוד) יתעדכנו לפי מספרי הקישורים (אותם עדכן הסקריפט הקודם בו השתמשנו – 'עדכון תוכן עניינים').

13. בשדה 'ייחוס' מזינים את הייחוס בו השתמשנו, במקרה שלנו – 11.

14. לוחצים על 'אישור', ו-הופ, הכל הסתדר.

בהצלחה!

מי שניסה ולא הצליח, יכול לכתוב כאן בתגובות ונשתדל לעזור בעז"ה.

4 תגובות

 1. ישר כח עצום על כל האתר הנפלא הזה

  ניסיתי ככל הכתוב כאן
  ולא עבד לי, לא שינה כלום

  נראה לי שעליתי על הבעיה
  באחד השידרוגים של תג
  נוספה הגדרה בקובץ סגנון "כללי"
  "להרשות קישורים גדולי מ־2047"

  וכן היה מוגדר בקבצים אצלי,
  אבל הסקריפט הזה לא מכיר את ההגדרה הזו
  ולכן הקישורים משובשים לו

  ובאמת כשהורדתי את V מ"להרשות קישורים גדולי מ־2047"
  זה התחיל לעבוד

  תודה רבה!!

כתיבת תגובה

שמור על קשר!

הצטרף לרשימת התפוצה של קהילת המעמדים בתג,
וקבל עדכונים על סקריפטים, טקסטים, טיפים ומאמרים חדשים!

האתר עוצב על ידי מכון 'עימודים'

תודה על השיתוף!

אנא הקפידו למלאות את השדות הבאים בצורה מדוייקת